MAAK DE GEMEENTE TILBURG HARTVEILIG.

ALLEEN MET UW HULP EN INZET KUNNEN WIJ DIT BEREIKEN, DOET U MEE?

Veel gestelde AED vragen

is het belangrijk om een AED-opleiding te volgen?

De kans is erg groot dat iemand ooit in zijn leven in de omgeving een hartstilstand meemaakt: in Nederland krijgen 50 mensen per dag een hartstilstand. Het is dus noodzakelijk zoveel mogelijk mensen op te leiden in reanimatie en AED-gebruik. Direct reanimeren met een AED-toestel verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer.
Door een opleiding te volgen, raken cursisten vertrouwd met reanimatie en AED-gebruik en kunnen ze adequater optreden bij een hartstilstand.
In een AED-opleiding leert de cursist:
- hoe je een vermoedelijke hartstilstand herkent
- wanneer professionele hulp moet worden ingeschakeld en hoe je dat doet
- hoe je moet reanimeren
- hoe je een AED-toestel gebruikt

U ziet iemand in elkaar zakken of liggen en die reageert niet op uw geroep….U belt 1-1-2 en dan?
- U wordt doorverbonden met de Meldkamer van 112 en de centralist stelt vragen en helpt u met instructies (bijv. zet voordeur op kierstand)
- De ambulance rukt uit en HartslagNu is ingeschakeld
- Burgerhulpverleners komen binnen en starten met reanimeren
- Andere burgerhulpverleners arriveren met AED en sluiten deze aan
- Burgerhulpverleners blijven reanimeren totdat ambulancepersoneel het overneemt
Hoe werkt Hartslagnu?

HartslagNu registreert naast publiek toegankelijke AED’s, alle gekwalificeerde burgerhulpverleners naar soort opleiding in hun systeem (reanimator – alleen reanimeren of AED provider – reanimeren + bediening AED).
De meldkamer van 112 stuurt bij een melding automatisch de adresgegevens van een slachtoffer door aan HartslagNu waarna het systeem een sms-bericht laat uitgaan naar maximaal 30 vrijwilligers die binnen een bepaalde straal van het slachtoffer wonen (tot maximaal 1000 meter).
Je ontvangt een boodschap "ga naar adres ….. en start reanimatie” en als er een AED in de buurt is ontvangen AED providers de boodschap "ga naar de AED ….. code xxxx en ga vervolgens naar adres….”
Ondertussen heeft de meldkamer Ambulancezorg al 2 ambulances met spoed naar het adres gestuurd

Wat doet een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een compact en eenvoudig te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang probeert te brengen (defibrillatie).Het apparaat voert, zodra de elektroden zijn aangesloten op het slachtoffer, een analyse uit om vast te stellen wat er aan de hand is. Alleen bij een fibrillerend hart zal een schok toegediend kunnen worden.
Fibrilleren is het ongecontroleerd trillen van de hartkamers van het hart, waardoor er te weinig bloed, dus te weinig zuurstof, door het lichaam wordt gepompt.
De meeste AED’s begeleiden de reanimatie met beeld en/of geluid en kunnen de analyses opslaan (hartfilm), ook als er geen schok geadviseerd wordt.
Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken.
Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffender te handelen. 

Bij een oproep de AED ophalen, hoe werkt dat?
Alle AED’s die onder ons beheer vallen in de gemeente Tilburg zijn aangemeld in het Hartslagnu systeem.
In dit systeem zijn ook alle burgerhulpverleners, die zich aangemeld hebben, ingevoerd.
Hoe werkt het dan?:
- ALTIJD 112 bellen
- Er worden door de centralist meteen 2 ambulances en mogelijk politie en/of brandweer opgeroepen.
- Ook wordt op dat zelfde moment het hartslagnu systeem in werking gesteld.
- In een straal van 750m worden aangemelde burgerhulpverleners opgeroepen om te reanimeren of eerst een AED op te halen en dan naar het reanimatie adres te gaan.
- Men krijgt dat het adres door en waar men de AED op moet halen met daarbij de slotcode van de kast.
- Als men eerder is dan de professionele hulpverleners dan begint men meteen met reanimeren.
- Bij aankomst van ambulance personeel wordt dit overgenomen.
 
Als u een reanimatiecursus hebt gevolgd en aangemeld bij het Hartslagnu systeem dan wordt u zeker opgeroepen, als u in de buurt bent, en krijgt je gegevens door.
Meerdere burgerhulpverleners worden dan opgeroepen en tezamen kan men de patiënt helpen.
Nog niet als burgerhulpverlener aangemeld, dat kan via www.hartslagnu.nl
Op deze wijze maken wij de gemeente Tilburg een beetje meer hartveilig.
Wat gebeurt er bij een hartstilstand?

Jaarlijks worden in Nederland ruim 15.000 mensen getroffen door een acute circulatiestilstand, ook wel "hartstilstand” genoemd.

Oftewel ieder half uur valt er ergens een slachtoffer!
Het beeld dat dit alleen bejaarden of jongere mannen overkomt is niet juist meer. Vrouwen hebben steeds meer een stressvol leven en behoren nu ook tot de risicogroep.
Onze motor stopt…, onze hersenen krijgen hierdoor geen zuurstof meer en elke minuut is belangrijk om ervoor te zorgen dat dit weer wel gebeurt.
Door snel de situatie te onderkennen, hulp in te roepen en te starten met reanimeren kunnen we de schade zoveel mogelijk proberen te beperken.
Meer dan de helft van de gevallen van hartfalen wordt eigenlijk veroorzaakt door een fibrillerend hart. Het hart beweegt nog wel maar de pompwerking is ontregeld. Het hartritme kan mogelijk hersteld worden met het toedienen van een zogenaamde stroomstoot (defibrillatie) door een AED.
Hoe sneller we in deze gevallen een AED kunnen aansluiten, hoe groter de kans op overleven. Daarom worden de AED’s geplaatst in zogenaamde 6 minuten zones. Dit betekent dat binnen 6 minuten na alarmering een burgerhulpverlener met een AED ter plekke kan zijn.
De aanrijtijd van de ambulancedienst zijn veelal langer.

Na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut.

Waarom doneren?

Kent u iemand die een dierbare heeft verloren omdat het te lang duurde voordat men ging reanimeren? Of dat er geen AED beschikbaar was?
Dit had misschien voorkomen kunnen worden als onze gemeente Hartveilig zou zijn.
Steun ons om dat mogelijk te maken.
Reanimatie en defibrillatie binnen de 6 minuten geven een overlevingskans van 50 tot 70%

Belastingvoordeel
Wanneer u aan de Stichting AED Tilburg geeft, kunt u de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Lees hier meer over in schenken en de fiscus.

Hoe herken ik een AED in het straatbeeld?

Een AED herkent u in Nederland
aan dit wettelijk verplicht pictogram:

Meer en meer zal ook volgend internationaal
pictogram gezien worden:
aed1 aed2
   
Hoe weet ik waar bij mij in de buurt AED's hangen?

Klik hier voor een overzicht van alle openbare AED's in de gemeente Tilburg.

Verder zijn of worden in de hartveilige wijken de AED's aangeven met verwijsbordjes.