Nieuws

Het jaar 2020 was ook voor de AED hulpverleners een bijzonder jaar. Met de corona maatregelen werd het moeilijk om hulp te verlenen maar met aanpassingen geadviseerd door de hartstichting konden er toch hulpverleners opgeroepen worden. In de gemeente Tilburg werden 137 oproepen geregistreerd voor op te halen AED's van onze stichting. Hiervan zijn meerdere AED's daadwerkelijk ingezet voor reanimatie.  

Alle cursussen werden stopgezet om besmettings gevaar tegen te gaan. Bij de hulpverleners waar het certificaat verliep werd dit voor een jaar verlengd. In de eerste maanden voor de lockdown waren er nog 9 basis- en 8 herhalingscursussen geregeld waar103 cursisten werden opgeleid of bijgeschoold.

november 2020: De wijkraad Besterd/Loven heeft het mogelijk gemaakt in deze wijken 3 AED's te plaatsen.