ANBI status

MAAK DE GEMEENTE TILBURG HARTVEILIG.

ALLEEN MET UW HULP EN INZET KUNNEN WIJ DIT BEREIKEN, DOET U MEE?

ANBI status

Schenken en de fiscus

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

De Stichting AED Tilburg is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

• een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
• uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
• als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de belastingdienst)

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de Stichting AED Tilburg.
Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op Belastingdienst: Giften

Wij staan ingeschreven sinds 1 januari 2008 als: 

STICHTING TILBURG IN 6 MINUTEN AED ACTIEF bekend als: STICHTING AED TILBURG met ANBI nummer 554